Bàn cân thép sơn tỉnh điện

Bàn cân thép sơn tĩnh điện
Các kích thước bàn đang có hiện nay
Bàn cân 30 x 40 cm sử dụng U 30 x 30
Bàn cân 40 x 50cm sử dụng U 30 x 30
Bàn cân 50 x 60 cm sử dụng U 40 x 40
Bàn cân 60 x 80 sử dụng U 50 x 50

Giá: 1,850,000 VNĐ
Thông tin chi tiết

Bàn cân thép sơn tĩnh điện
Các kích thước bàn đang có hiện nay
Bàn cân 30 x 40 cm sử dụng U 30 x 30
Bàn cân 40 x 50cm sử dụng U 30 x 30
Bàn cân 50 x 60 cm sử dụng U 40 x 40
Bàn cân 60 x 80 sử dụng U 50 x 50

Tài liệu kỹ thuật
Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7